Φόρμα Ομιλητή

                   

 

 

                     Φόρμα Παρουσίασης Ομιλητή { Ζητήστε μας την φόρμα σε αρχείο word }

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

# enter here #

[Το όνομά σας]

[Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου]

Περίληψη της Ομιλίας σας (max: 250 λέξεις):

*Γραμματοσειρά για την περίληψη:  Verdana.  Μέγεθος Γραμματοσειράς: 10 στιγμές

** Deadlines για τους τίτλους: 12 Απριλίου / Deadline για περίληψη & CVs: 25 Απριλίου

Example:

Ήταν μια προσπάθεια, η οποία έγινε σε συνεργασία με συναδέλφους, εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς της βιομηχανίας πετρελαίου, απ’ όλη την Ελλάδα, καθώς και από την Ευρώπη, αλλά την Αμερική, όπου με την ευρεία απήχησή της και τα μεστά "τεκμηριωμένα" συμπεράσματά της, ΞΑΝΑ-ΖΩΝΤΑΝΕΨΕ τον κλάδο της εν υπνώσει για πάνω από δέκα χρόνια, Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων.

       Ήταν μια προσπάθεια, η οποία έγινε σε συνεργασία με συναδέλφους, εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς της βιομηχανίας πετρελαίου, απ’ όλη την Ελλάδα, καθώς και από την Ευρώπη, αλλά την Αμερική, όπου με την ευρεία απήχησή της και τα μεστά "τεκμηριωμένα" συμπεράσματά της, ΞΑΝΑ-ΖΩΝΤΑΝΕΨΕ τον κλάδο της εν υπνώσει για πάνω από δέκα χρόνια, Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων.

       Ήταν μια προσπάθεια, η οποία έγινε σε συνεργασία με συναδέλφους, εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς της βιομηχανίας πετρελαίου, απ’ όλη την Ελλάδα, καθώς και από την Ευρώπη, αλλά την Αμερική, όπου με την ευρεία απήχησή της και τα μεστά "τεκμηριωμένα" συμπεράσματά της, ΞΑΝΑ-ΖΩΝΤΑΝΕΨΕ τον κλάδο της εν υπνώσει για πάνω από δέκα χρόνια, Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων.

       Ήταν μια προσπάθεια, η οποία έγινε σε συνεργασία με συναδέλφους, εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς της βιομηχανίας πετρελαίου, απ’ όλη την Ελλάδα, καθώς και από την Ευρώπη, αλλά την Αμερική, όπου με την ευρεία απήχησή της και τα μεστά "τεκμηριωμένα" συμπεράσματά της, ΞΑΝΑ-ΖΩΝΤΑΝΕΨΕ τον κλάδο της εν υπνώσει για πάνω από δέκα χρόνια, Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων.

       Ήταν μια προσπάθεια, η οποία έγινε σε συνεργασία με συναδέλφους, εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς της βιομηχανίας πετρελαίου, απ’ όλη την Ελλάδα, καθώς και από την Ευρώπη, αλλά την Αμερική, όπου με την ευρεία απήχησή της και τα μεστά "τεκμηριωμένα" συμπεράσματά της, ΞΑΝΑ-ΖΩΝΤΑΝΕΨΕ τον κλάδο της εν υπνώσει για πάνω από δέκα χρόνια, Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων.

…(260 WORDS)

 

Place your               ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ

Photo here.

Just replace

the border.                        

Write YOUR CV here. MAX: 350 words_

Example:

Ήταν μια προσπάθεια, η οποία έγινε σε συνεργασία με συναδέλφους, εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς της βιομηχανίας πετρελαίου, απ’ όλη την Ελλάδα, καθώς και από την Ευρώπη, αλλά την Αμερική, όπου με την ευρεία απήχησή της και τα μεστά "τεκμηριωμένα" συμπεράσματά της, ΞΑΝΑ-ΖΩΝΤΑΝΕΨΕ τον κλάδο της εν υπνώσει για πάνω από δέκα χρόνια, Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων.

       Ήταν μια προσπάθεια, η οποία έγινε σε συνεργασία με συναδέλφους, εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς της βιομηχανίας πετρελαίου, απ’ όλη την Ελλάδα, καθώς και από την Ευρώπη, αλλά την Αμερική, όπου με την ευρεία απήχησή της και τα μεστά "τεκμηριωμένα" συμπεράσματά της, ΞΑΝΑ-ΖΩΝΤΑΝΕΨΕ τον κλάδο της εν υπνώσει για πάνω από δέκα χρόνια, Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων.

       Ήταν μια προσπάθεια, η οποία έγινε σε συνεργασία με συναδέλφους, εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς της βιομηχανίας πετρελαίου, απ’ όλη την Ελλάδα, καθώς και από την Ευρώπη, αλλά την Αμερική, όπου με την ευρεία απήχησή της και τα μεστά "τεκμηριωμένα" συμπεράσματά της, ΞΑΝΑ-ΖΩΝΤΑΝΕΨΕ τον κλάδο της εν υπνώσει για πάνω από δέκα χρόνια, Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων.

       Ήταν μια προσπάθεια, η οποία έγινε σε συνεργασία με συναδέλφους, εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς της βιομηχανίας πετρελαίου, απ’ όλη την Ελλάδα, καθώς και από την Ευρώπη, αλλά την Αμερική, όπου με την ευρεία απήχησή της και τα μεστά "τεκμηριωμένα" συμπεράσματά της, ΞΑΝΑ-ΖΩΝΤΑΝΕΨΕ τον κλάδο της εν υπνώσει για πάνω από δέκα χρόνια, Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων.

       Ήταν μια προσπάθεια, η οποία έγινε σε συνεργασία με συναδέλφους, εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς της βιομηχανίας πετρελαίου, απ’ όλη την Ελλάδα, καθώς και από την Ευρώπη, αλλά την Αμερική, όπου με την ευρεία απήχησή της και τα μεστά "τεκμηριωμένα" συμπεράσματά της, ΞΑΝΑ-ΖΩΝΤΑΝΕΨΕ τον κλάδο της εν υπνώσει για πάνω από δέκα χρόνια, Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων.

       Ήταν μια προσπάθεια, η οποία έγινε σε συνεργασία με συναδέλφους, εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς της βιομηχανίας πετρελαίου, απ’ όλη την Ελλάδα, καθώς και από την Ευρώπη, αλλά την Αμερική, όπου με την ευρεία απήχησή της και τα μεστά "τεκμηριωμένα" συμπεράσματά της, ΞΑΝΑ-ΖΩΝΤΑΝΕΨΕ τον κλάδο της εν υπνώσει για πάνω από δέκα χρόνια, Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων.

       Ήταν μια προσπάθεια, η οποία έγινε σε συνεργασία με συναδέλφους, εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς της βιομηχανίας πετρελαίου, απ’ όλη την Ελλάδα, καθώς και από την Ευρώπη, αλλά την Αμερική, όπου με την ευρεία απήχησή της και τα μεστά "τεκμηριωμένα" συμπεράσματά της, ΞΑΝΑ-ΖΩΝΤΑΝΕΨΕ τον κλάδο της εν υπνώσει για πάνω από δέκα χρόνια, Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων.

…(370 WORDS)