ΝΟΡΒΗΓΙΑ: ΜΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

 «ΝΟΡΒΗΓΙΑ: ΜΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ

  & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ»

   Από: Δημήτρη Μπαμπασίκα, Μάριο Πατσουλέ, Λεόντιο Πορτοκαλάκη                                      

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Δρα. Μάριου Πατσουλέ προς τον ΠΣΕΕΠ, εγκρίθηκε η μετάβαση Ομάδας συναδέλφων στη Νορβηγία.        

Η επίσκεψη αυτή που πραγματοποιήθηκε από 21 μέχρι 24 Ιουλίου ακολούθησε σχετική  Agenda επαφών που οργάνωσε ο πιο πάνω συνάδελφος με την Ελληνική Πρεσβεία στο Όσλο και κρατικούς φορείς της Νορβηγίας, με τους οποίους είχε συνεργαστεί κατά το παρελθόν.

Σκοπός της επίσκεψης αυτής ήταν η ενημέρωση γύρω από την δομή και λειτουργία του Πετρελαϊκού Τομέα στην Νορβηγία, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων του Νορβηγικού Διευθυντηρίου Πετρελαίων (NPD)  που αποτελεί και τον φορέα , ο οποίος ασχολείται με την  διαχείριση και τον έλεγχο των εργασιών σε όλες τις πετρελαϊκές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη Νορβηγική υφαλοκρηπίδα εδώ και μισό αιώνα.

Την πρώτη ημέρα έγινε  επίσκεψη στο Μουσείο Πετρελαίου του Stavanger (βλ. Φωτ.1), όπου παρουσιάζονται από το «Α ως το Ω» όλες οι δραστηριότητες πετρελαϊκής έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες σε περιβάλλοντα ιδιαίτερα δύσκολα (Offshore North Sea).  Με τον τρόπο αυτό, οι επισκέπτες ενημερώθηκαν σε βάθος, αφενός για τα επιτεύγματα της Βόρειας Θάλασσας σε διάρκεια δραστηριοτήτων πενήντα ετών και αφετέρου για το τι ακριβώς θα επακολουθούσε στις επόμενες συναντήσεις και παρουσιάσεις.

Φωτ.1: Τα μέλη της ομάδας μπροστά από το Μουσείο Πετρελαίου του Stavager

norway 01

Για τις επόμενες ημέρες η Agenda ολοκληρώθηκε βάσει του προγράμματος που είχε προβλεφτεί:

 • Επίσκεψη στα γραφεία του NPD (Νορβηγικό Διευθυντήριο Πετρελαίου).
 • Παρουσιάσεις για τον τρόπο λειτουργίας του NPD και του PSA (Φορέας Πετρελαϊκής Ασφάλειας).
 • Επισκέψεις στους χώρους αποθήκευσης των γεωτρητικών αρχείων (πυρήνες, δείγματα πετρωμάτων και πετρελαίων κ.ά.)
 • Ενημερώσεις για τους τρόπους ηλεκτρονικής αποθήκευσης και αξιοποίησης των πιο πάνω αρχείων με δεδομένα παραχωρήσεων,  γεωτρήσεων, παραγωγής, κατάστασης κάθε πεδίου κλπ).
 • Επίσκεψη στην Ομοσπονδία εργαζομένων του Ενεργειακού Τομέα της Νορβηγίας.
 • Επίσκεψη στην Ελληνική Πρεσβεία στο Οσλο, ενημέρωση και αποκατάσταση επικοινωνίας για θέματα του ενδιαφέροντός μας.

 Στα γραφεία και στους χώρους εργασίας και αποθήκευσης του NPD -που θεωρείται πρότυπο αναφοράς-, τύχαμε  μιας πλήρους, ειλικρινούς και εις βάθος ενημέρωσης. Η συνάντηση διήρκησε από τις 9πμ έως τις 4μμ με μια μικρή διακοπή για φαγητό.

Η παρουσίαση εκ μέρους του NPD (αλλά και του  PSA (Petroleum Safety Authority of Norway ) που είναι η  αρμόδια υπηρεσία για την ασφάλεια και που πρώτα αποτελούσε ενσωματωμένη υπηρεσία στο NPD) έγινε από 3 καταξιωμένα με πολύχρονη υπηρεσία –σε πετρελαϊκές εταιρείες- στελέχη των παραπάνω φορέων που ήταν οι:

Mr. Knut Henrik Jakobsson (NPD)

Mr. Thor G. Dahle (PSA)

Mr. Inge M. Tappel (NPD)

 Έγιναν συνολικά  8 παρουσιάσεις που αναφέρονταν:

1. Σε θέματα ασφάλειας εγκαταστάσεων, πλωτών γεωτρυπάνων, εξεδρών, διαδικασιών ελέγχου, σχεδίων έκτακτων αναγκών, διαμόρφωση κανονισμών κ.ά. Τους σχετικούς κανονισμούς μπορεί κάποιος να βρεί σε συγκεκριμένες διευθύνσεις που ευγενώς μας παρασχέθηκαν.  Καθ’όλη την διάρκεια της παρουσίασης ήταν εμφανέστατη η σημασία που αποδίδουν στην ασφάλεια, η ευαισθησία με την οποία προσεγγίζουν τα θέματα του περιβάλλοντος και φυσικά η αγάπη στον εργαζόμενο. Εντύπωση μας προκάλεσε ο τρόπος που επιβάλλουν την άποψή τους στις Εταιρείες, που δεν είναι διαταγή, αλλά αποτέλεσμα διαλόγου για το κοινό καλό, σ’ ένα επίπεδο διαρκώς βελτιούμενης ανοδικής πορείας και εξέλιξης, χωρίς χρονοβόρες αμφισβητήσεις που δεν άγουν πουθενά. Βέβαια σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει συμμόρφωση ακολουθούν μια σταδιακά αυξανόμενη πίεση, κάτι που μας ειπώθηκε ότι πολύ σπάνια γίνεται. Αξίζει να αναφερθεί η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουν στην λέξη “ συνεργασία “ που επιδιώκεται να υπάρχει με τα συνδικάτα, σε αντίθεση με τις σχέσεις αντιπαλότητας σε άλλους τομείς.

2. Σε θέματα τεχνολογικής πρωτοπορίας  για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα δυσμενών κλιματικών συνθηκών της Νορβηγικής υφαλοκρηπίδας, αναφέρθηκαν διεξοδικά στο παράδειγμα του γιγαντιαίου κοιτάσματος του Ekofisk (βλ. Φωτ.2), τα προβλήματα με την σταδιακή βύθιση των υπεράκτιων εγκαταστάσεων  κατά ~9μ που οφειλόταν σε καθίζηση του θαλάσσιου πυθμένα, την συνεργασία τους με τις εταιρείες για την αντιμετώπιση του προβλήματος, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την ανάδειξη σταδιακά των  νορβηγικών εταιρειών στην πρωτοπορία , τονίζοντας ότι σήμερα το 70% των εργασιών στη Νορβηγική Υφαλοκρηπίδα πραγματοποιείται από 100% νορβηγικές Εταιρείες.

norway 02

Φωτ.2:   Οι εξέδρες άντλησης πετρελαίου στο κοίτασμα Ekofisk.

norway 03

Φωτ.3:   Το κοίτασμα του πετρελαιοπεδίου Ekofisk σε τρισδιάστατη απεικόνιση με το δίκτυο των γεωτρήσεων παραγωγής και  εισπίεσης νερού.

                                                                                                                                      norway 04                                                                                     

Ήταν σημαντικό και εντυπωσίασε τους Νορβηγούς συναδέλφους, το γεγονός ότι ο συνάδελφος Πατσουλές, εκπονώντας την Διδακτορική και Μετα-Διδακτορική του Διατριβές στο Ekofisk, είχε προβλέψει από το 1982 (δημοσιευμένα αποτελέσματα PhD) την εξαλλοίωση που θα υφίστατο το πορώδες του σχηματισμού (Reservoir Formation: Chalk) μετά την εισπίεση νερού στον ταμιευτήρα για βελτίωση της παραγωγής. Έτσι, πολύ εύκολα ο καθένας καταλαβαίνει ότι παρατηρώντας την Φωτ. 4, βλέπει την αρχική δομή του πορώδους, πριν εξαλλοιωθεί ο σχηματισμός, ενώ στην Φωτ.5, διαπιστώνει ότι με το εισαχθέν νερό, το πέτρωμα άρχισε να διαλύεται επιλεκτικά και το διαλυθέν άλας να επαναποτίθεται υπό μορφή λεπτής στρώσης χιονιού, που αφενός μείωνε το πορώδες και αφετέρου συρρίκνωνε τον σχηματισμό, με αποτέλεσμα την καθίζηση των υπερκειμένων στρωμάτων και του θαλάσσιου πυθμένα (Ekofisk subsidence).

Φωτ.4: Ηλεκτρονική μικροφωτογραφία της εσωτερικής μικροδομής της Κρητίδας

norway 05

(Chalk) του Ekofisk πορώδους.

Φωτ.5: Η μικροδομή του ίδιου - όπως παραπάνω- σχηματισμού μετά την διάλυση από την εισπίεση νερού και την καταστροφή του – μείωση του όγκου (porosity collapse).

3. Σε θέματα που έχουν σχέση με την  στρατηγική την δομή και την λειτουργία του NPD, την σταδιακή του προσαρμογή στις νέες συνθήκες, την σχέση του με το Υπουργείο Πετρελαίου και Ενέργειας, τις διεθνείς δραστηριότητες και συνεργασίες ειδικά σε θέματα που αφορούν στους γύρους παραχωρήσεων (βλ. Φωτ.6), την προετοιμασία τους , την επιλογή των εταιρειών, την παρακολούθηση των εργασιών, τους μελλοντικούς στόχους του, την σημασία της κρατικής συμμετοχής, την αρχειοθέτηση και διαχείριση των γεωτρητικών δεδομένων , των σεισμικών και άλλων καταγραφών, τον χρόνο απελευθέρωσης των ερευνητικών δεδομένων για δημόσια χρήση, την συνεργασία με τα πανεπιστήμια και άλλους φορείς, το φορολογικό σύστημα κ.α.

Αναφέρθηκαν οι υπευθυνότητες και ο ρόλος του κάθε κρατικού -και όχι μόνον – φορέα καθώς και ο τρόπος επικοινωνίας και σχέσεων  μεταξύ Υπουργείων, Φορέων και Πετρελαϊκών Εταιριών (βλ. Φωτ.7), η ανάλυση και επίλυση των παρουσιαζομένων προβλημάτων και  η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Αναφέρθηκαν επίσης πληροφορίες για υπάρχοντα αλλά και μελλοντικά projects καθώς και τρόποι μεταφοράς , διάχυσης και αξιοποίησης της γνώσης σε άλλους κρατικούς φορείς, διεθνώς.

Φωτ.6:   Οι περιοχές παραχωρήσεων στην θαλάσσια περιοχή της Νορβηγίας

norway 06

                                     

Φωτ.7:   Η δομή λειτουργίας του Πετρελαϊκού Τομέα της Νορβηγίας

norway 07

Αξιοσημείωτο εδώ, είναι το γεγονός ότι σε γενόμενες ερωτήσεις, οι απαντήσεις δίδονταν πολύ εύκολα, δείχνοντας έτσι την βαθειά εμπειρία και ωριμότητα στο τρόπο λειτουργίας του Φορέα. Ακόμη δε μεγαλύτερη εντύπωση, προκάλεσε το γεγονός ότι, παρά το ότι η Βόρεια Θάλασσα θεωρείται πλέον υπερ-ώριμη λεκάνη που έχει εξερευνηθεί σε κάθε της ‘γωνιά’ με τις πλέον προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους που αναπτύχθηκαν στο κόσμο, ακόμη και σήμερα θέτουν νέους στόχους για ανακάλυψη νέων πετρελαϊκών συστημάτων, που θα τους οδηγήσουν με βεβαιότητα, στον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

Ιδιαίτερη εντύπωση μας προκάλεσε ο χώρος αποθήκευσης των πυρήνων από τις γεωτρήσεις που επισκεφτήκαμε.

Από τις παρουσιάσεις αυτές, εν γένει, ήταν εμφανής η προσπάθεια τους να ισορροπήσουν μεταξύ της δημιουργίας σημαντικού οφέλους για την κοινωνία, αλλά και την οικονομική επιβράβευση των δραστηριοποιούμενων εταιρειών. Το ότι δημιούργησαν διαχρονικά αξίες 780 δις € για την κοινωνία τους και το ότι στον τελευταίο 20ο ερευνητικό γύρο το 2008 συμμετείχαν 47 εταιρείες είναι κάτι που ενισχύει την άποψη ότι πέτυχαν πλήρως και σ’αυτό.

Στις πιο κάτω ενότητες παραθέτουμε   στοιχεία για να αντιληφθούμε καλύτερα την ιστορία, την δομή και  το μέγεθος του έργου που συντελέστηκε και συντελείται   από τον φορέα NPD της Νορβηγίας και την σημασία του για την οικονομική και  όχι μόνο ανάπτυξη της χώρας.

Α. Ιστορική ανασκόπηση.

Στις 14 Ιουλίου του 1972 με ομόφωνη απόφαση του κοινοβουλίου της Νορβηγίας ιδρύθηκε ο Νορβηγικός Φορέας Πετρελαίου ( NPD). Από την βάση του στο Stavanger έχει εξουσία στη  διαχείριση των πηγών πετρελαίου και φυσικού αερίου της Νορβηγίας και  παίρνει αποφάσεις πάνω στις κανονιστικές ρυθμίσεις των πετρελαϊκών δραστηριοτήτων.

 Πιο συγκεκριμένα :

 1. Έχει τον κεντρικό έλεγχο επί των πηγών ,σύμφωνα με την επίσημη πολιτική, μία αρμοδιότητα η οποία εμπίπτει σε αρμοδιότητες Υπουργείου στο βαθμό που δεν είναι αντικείμενο της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου.
 2. Την διαχείριση , έλεγχο και καταμέτρηση των πηγών,
 3. Την εμπορική εκμετάλλευση κύρια μέσω της κρατικής συμμετοχής  σε παραχωρήσεις εκμετάλλευσης.

Στις 14 Ιουλίου του 1972 μαζί  με τον Φορέα ιδρύθηκε και η κρατική Εταιρεία STATOIL  για να   προσέχει στην διαχείριση και την οικονομική λειτουργία των δραστηριοτήτων αντίστοιχα..

Το 1978 αρμοδιότητες που έχουν σχέση με το Πετρέλαιο και την ενέργεια μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Βιομηχανίας στο Υπουργείο  Πετρελαίου και Ενέργειας.

Το 1979 οι συνταγματικές αρμοδιότητες σε θέματα ασφάλειας εργασιακού περιβάλλοντος και προπαρασκευή για την αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών στη Νορβηγική Υφαλοκρηπίδα μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Πετρελαίου και ενέργειας στο Υπουργείο Εργασίας και τοπικής Διακυβέρνησης. Αυτό είχε σαν συνέπεια το  NPD να αναφέρεται σε δύο Υπουργεία.

Τον Απρίλιο του 2001 η διεύθυνση Ασφάλειας  εργασιακού περιβάλλοντος του Υπουργείου  τοπικής Διακυβέρνησης και περιφερειακής ανάπτυξης μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κυβερνητικής Διαχείρισης. Από το ίδιο χρονικό διάστημα το  NPD άρχισε να αναφέρεται στο παραπάνω Υπουργείο για θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος.

Σε διατάγματα περιγράφονται λεπτομερώς τα μέτρα ασφάλειας για όλες τις δραστηριότητες τις σχετικές με την έρευνα, εξόρυξη και παραγωγή πετρελαίου και αερίου.

Τον Ιανουάριο του 2004 το NPD χωρίστηκε σε δύο ανεξάρτητους Φορείς το Norwegian Petroleum Directorate (NPD) και το  Petroleum Safety Authority of Norway (PSA). Το NPD και το  PSA  έχουν  γραφεία στο ίδιο κτήριο στο Ullandhaug  στο Stavanger. Το NPD απασχολεί σήμερα  210 υπαλλήλους ενώ το PSA 160 υπαλλήλους.

Β. Οργανωτική δομή

Το NPD στην προσπάθεια να αναπτυχθεί σαν ένας ενιαίος και αποδοτικός φορέας αναδομήθηκε, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του σήμερα στην πετρελαϊκή βιομηχανία και παράλληλα να συνεισφέρει οικονομικά στην κοινωνία.

Εμπνευσμένο από την Κυβερνητική πολιτική για ανανέωση, αναδιοργάνωση και αύξηση της αποδοτικότητας της δημόσιας διαχείρισης , το NPD αντικατέστησε την ιεραρχική δομή με μία η οποία:

 • Είναι επίπεδη και ευέλικτη, στηριγμένη σε ομάδες εργασίας αποτελούμενες από επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων , οργανωμένων στη βάση προτεραιοτήτων,
 • Εστιάζει στην ανάπτυξη της εμπειρίας του προσωπικού,
 • Αναθέτει υπευθυνότητες για το προϊόν, την ποιότητα και τις διαδικασίες στην ομάδα εργασίας,
 • Εστιάζει συστηματικά στην βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των εσωτερικών διαδικασιών,
 • Έχει λίγους διευθυντές, οι οποίοι κύρια εστιάζουν στις κεντρικές στρατηγικές, διαδικασίες και μελλοντικά σχέδια,
 • Αναπτύσσεται περαιτέρω με στόχο να θέσει την οργάνωση και παραγωγή των υπηρεσιών του στην υπηρεσία των αναγκών του χρήστη,
 • Δίνει κεντρική θέση στην ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών αξιών,
 • Συνθέτει, επεξεργάζεται, βελτιώνει, κριτικάρει επιχειρησιακά σχέδια (από πλευράς κράτους & εταιρειών πετρελαίου).

Γ. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την πετρελαϊκή βιομηχανία της Νορβηγίας.

Την 10ετία του 50 ελάχιστοι πίστευαν ότι η Νορβηγική υφαλοκρηπίδα  έκρυβε πλούσια αποθέματα πετρελαίου. Εξήντα χρόνια από τότε υπάρχουν σήμερα 60 ενεργά παραγωγικά κοιτάσματα από τα οποία το 2008 παρήχθησαν 2.5 εκ. βαρέλια την ημέρα πετρελαίου και 99.3 δις. κυβικά μέτρα αερίου (scm).

Το2007 η  Νορβηγία ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός αερίου στον κόσμο και οι προβλέψεις ήταν να ξεπεράσει τον Καναδά, καταλαμβάνοντας την δεύτερη θέση το 2008.

Οι δραστηριότητες στο πετρέλαιο συνέβαλαν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της Νορβηγίας και την χρηματοδότηση του κοινωνικού της κράτους. Στα 40 περίπου χρόνια  δραστηριοτήτων δημιουργήθηκαν αξίες 7000 δις σε Νορβηγικές κορώνες ή περίπου 780 δις € σε σημερινές τιμές. Ο τομέας του πετρελαίου συμβάλλει στο 26% του ΑΕΠ , στο 34% των κρατικών εσόδων ,στο 23% των επενδύσεων και στο 50% των εξαγωγών.

Τα έσοδα  από τις πετρελαϊκές δραστηριότητες προέρχονται από:

1.Φόρους στο πετρέλαιο και το αέριο, 2. Χρεώσεις και αμοιβές, 3.Άμεση Κρατική συμμετοχή σε κοιτάσματα της Νορβηγικής υφαλοκρηπίδας μέσω της κρατικής εταιρείας( Petoro SA ) και από μερίσματα  της μετοχοποιημένης κρατικής  εταιρείας  StatoilHydro SA με 67% κρατική συμμετοχή.

Δ. Το Φορολογικό σύστημα

Σχετικά με το φορολογικό σύστημα έχουμε να τονίσουμε τη μεγάλη προσοχή που το προσέγγισαν, έτσι ώστε να μη αποθαρρύνουν τις εταιρείες, αλλά και από την άλλη να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για την κοινωνία τους και τις ερχόμενες γενιές, με δεδομένο το μη ανανεώσιμο των πηγών πετρελαίου και αερίου.

Το υπέδαφος ανήκει στο κράτος. Το φορολογικό σύστημα  προβλέπει 28% επί των κερδών και για την πετρελαϊκή βιομηχανία 50% επιπλέον. Ας σημειωθεί ότι το κόστος πετρελαίου ανά βαρέλι ανέρχεται περίπου στα 5-10 $(εκτίμηση των Νορβηγών) συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών. Εξ αυτού μπορεί να συμπεράνει κανείς τις υψηλές αξίες που δημιουργούνται και την ανάγκη προσεκτικής αντιμετώπισης του θέματος , ώστε να μην λειτουργεί η εκμετάλλευσή τους μόνο προς το συμφέρον των εταιρειών.

Ε. Μελλοντικά σχέδια.

Μέχρις στιγμής έχουν αντληθεί τα 38% από τις συνολικά αναμενόμενες να αντληθούν πηγές. Παρ’ότι η αποληψιμότητα στην Νορβηγική υφαλοκρηπίδα είναι από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως με 46% μ.ο., παραμένει στο υπέδαφος ποσότητα 54% που δεν μπορεί να αντληθεί με τις μέχρι τώρα τεχνολογίες εισπίεσης νερού και αερίου. Ήδη έχουν αναπτυχθεί καινούργιες τεχνολογίες με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Έτσι στο κοίτασμα του Statfjord πέτυχαν 65.6%, στο Draugen 66% στο  Oseberg  60% στο  Gullfaks 59.8%.

Όλα δείχνουν ότι θα επιτύχουν σημαντικότατες βελτιώσεις και σ’αυτό τον τομέα.

Η παραγωγή  πετρελαίου και αερίου ευθύνεται για το 31% των εκπομπών CO2 .   Στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής για την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου εξετάζονται διάφοροι τρόποι. Η δέσμευση και η αποθήκευση του CO2  είναι ένα άλλο αντικείμενο με το οποίο έχει εμπλακεί το NPD. H ασφαλής αποθήκευση σε υπεδαφικούς στεγανοποιημένους γεωλογικούς ορίζοντες κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, απαιτεί γνώση των διαφόρων πετρωμάτων  και το NPD διαθέτει την εξειδικευμένη γνώση γι’αυτό.

Αυτή η γνώση αξιοποιείται σήμερα για την καταγραφή ταμιευτήρων κατάλληλων για την αποθήκευση CO2 . Είναι γνωστό φυσικά, ότι οι Νορβηγοί επιχείρησαν από το 1996 να αποθηκεύσουν με ασφάλεια διοξείδιο του άνθρακα στο πεδίο Sleipner της Βόρειας Θάλασσας. Το παράδειγμά τους άρχισαν να μιμούνται –και με τις επιταγές της Ε.Ε.- όλες σχεδόν οι πετρελαϊκές εταιρείες, διεθνώς και προκειμένου να μειώσουν τους κινδύνους των επιπτώσεων από το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Πάγιο στοιχείο της πολιτικής του NPD είναι ο διάλογος, η συνεργασία και η συνύπαρξη. Στα  πλαίσια αυτά λειτουργούν ομάδες εργασίας για την διευθέτηση θεμάτων σχετικών με τον χρόνο των σεισμικών ερευνών και τα προβλήματα που δημιουργούν στην αλιεία, άλλο  μεγάλο τομέα απασχόλησης και εσόδων για την Νορβηγία. .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Την περίοδο αυτή που ο τομέας Ε&Π υδρογονανθράκων βρίσκεται και πάλι σε πλέον κρίσιμη –από τις προηγούμενες- καμπή, τόσο από πλευράς κρατικών χειρισμών και θεσμικού πλαισίου, όσο και από πλευράς εταιρίας, μας δόθηκε η ευκαιρία να ενημερωθούμε πάνω σ’ ένα επιτυχημένο μοντέλο διαχείρισης της πετρελαϊκής έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής και να κατανοήσουμε την μεθοδικότητα, το νοικοκυριό, την γνώση, τη σύνεση, το πνευματώδες περιβάλλον και όλες οι σχετικές υποδομές που απαιτούνται για να επιτύχει ο κερδοφόρος αλλά και τόσο σημαντικός για τις τύχες του κόσμου, αυτό τομέας. Έτσι,

 • Ενημερωθήκαμε πάνω στις δομές που πρέπει να λειτουργήσει ο δημιουργούμενος Φορέας Υ/Α
 • Πληροφορηθήκαμε για τους Νόμους, κανονισμούς και άρθρα που πρέπει να διέπουν την λειτουργία ενός τέτοιου Φορέα
 • Διασφαλίσαμε την δυνατότητα να δανειστούμε όλους αυτούς τους τόμους στους οποίους εμπεριέχονται όλοι οι σχετικοί κανονισμοί
 • Κατανοήσαμε την προωθημένη τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε όλες τις φάσεις έρευνας και ανάπτυξης των κοιτασμάτων
 • Συνειδητοποιήσαμε τους κανόνες ασφαλείας που διέπουν τις εν πολλοίς ασχολίες των εργαζομένων
 • Καταλάβαμε την σημασία εφαρμογών της επιστήμης και τεχνολογίας
 • Συνειδητοποιήσαμε το ύψος της υπευθυνότητας και σοβαρότητας που πρέπει να αντιμετωπιστεί όλος ο κύκλος εργασιών και διαδικασιών
 • Μάθαμε πώς αντιμετωπίζονται στην υπεράκτια ζώνη, οι συγκρούσεις μεταξύ των εταιρειών που διεξάγουν γεωτρητική δραστηριότητα και των ψαράδων
 • Γνωρίζουμε τώρα, πού θα αποτανθούμε για να επιλύσουμε αντίστοιχα θέματα συγκρούσεων με lobbies οικολόγων ή τουριστικών επιχειρήσεων
 • Κατανοήσαμε τι πρέπει να εμπεριέχει ένα “BUSINESS PLAN” τόσο από επιχειρηματικής πλευράς, όσο και από κρατικής
 • Διασφαλίσαμε άξιους ομιλητές για το Συνέδριό μας από το NPD & PSA με  πρόσκληση των αντίστοιχων Γενικών Διευθυντών
 • Διασφαλίσαμε Video clips με δραστηριότητες Ε&Π πετρελαίου τις οποίες θα προβάλουμε στο Συνέδριό μας
 • Μας υποσχέθηκαν κάθε δυνατή συμβουλή στα πλαίσια μιας συνεργασίας που θα μπορούσε να αναπτυχθεί
 • Διασφαλίσαμε την παρουσία –με παρουσίαση- της Ομοσπονδίας εργαζομένων στον τομέα ενέργειας της Νορβηγίας
 • Διασφαλίσαμε την επίσημη επαφή μας στη Νορβηγία μέσω της Ελληνικής Πρεσβείας
 • Παρουσιάσαμε τον Όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων και τις δραστηριότητές του
 • Συνειδητοποιήσαμε και πειστήκαμε για τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε το Δυναμικό του Upstream στη χώρα μας
 • Καταλάβαμε ότι δεν έχουμε άλλα περιθώρια για άλλες αναβολές της ανάδειξης και αξιοποίησης του ορυκτού μας πλούτου
 • Βρήκαμε τον τρόπο να επιλύουμε τα όποια προβλήματα μας προκύψουν στην υλοποίηση των σχεδίων
 • Δημιουργήσαμε και θεμελιώσαμε Όραμα
 • Αντιληφθήκαμε ότι ο χώρος του Upstream με τις διαρκώς βελτιούμενες τεχνολογίες, έχει να προσφέρει πάντα οικονομικά, επιστημονικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά οφέλη, 
 • Επιβεβαιώσαμε τις γνώσεις μας και τις ως τώρα δράσεις μας και ξανα – σφυγμομετρήσαμε το δυναμικό μας. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε! Να αναδείξουμε και εκμεταλλευτούμε το πετρελαϊκό δυναμικό της χώρας μας με την αποτελεσματική βοήθεια της Πολιτείας και της Εταιρίας.
 • Και, επιτέλους, όλοι οι επιστήμονες, το τεχνικό προσωπικό και οι συνδικαλιστικοί φορείς του χώρου, ενωμένοι στο όραμα του Upstream, με τη ‘κίνηση’ αυτή της επίσκεψης των κορυφαίων φορέων της Νορβηγίας, θέλησε να δείξει ότι είναι εδώ όταν το χρειαστούν, σε πλήρη δράση, έτοιμο να βοηθήσει ουσιαστικά στο ξανα – ζωντάνεμα της Ε&Π, γιατί μόνο κατέχει την πρέπουσα γνώση και γνωρίζει ‘εις βάθος την Ελλάδα’, την στιγμή που ‘διάφοροι’, μετατρέπουν την επιφανειακή γνώση σε πληροφορία και την διαχειρίζονται κατά το δοκούν, είτε για δημοσιογραφικούς, είτε για προσωπικούς, είτε και για πολιτικούς λόγους.

Ευχαριστίες απευθύνονται προς όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της επίσκεψης, ελπίζοντας αυτή τη φορά να δοθεί η ευκαιρία του περάσματος και εφαρμογών της τεχνογνωσίας και από εταιρικής και από εθνικής πλευράς. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον συνάδελφο Μάριο Πατσουλέ, ο οποίος οργάνωσε την όλη Agenda των συναντήσεων και ηγήθηκε της αποστολής, όπως και στην Ελληνική Πρεσβεία του Όσλο, που επισημοποίησε και υποστήριξε τις συναντήσεις.

Κλείνουμε την μικρή αυτή ανασκόπηση και περιγραφή με τα λόγια της Γενικής Διευθύντριας του NPD Bente Nyland :

«Πιστεύω ένα κρίσιμο στοιχείο στο να παίρνουμε σωστές αποφάσεις είναι η ικανότης να οραματιζόμαστε όχι μόνο ένα αλλά περισσότερα σενάρια. συνδυάζοντας την δική μας γνώση,  γύρω από τις πηγές πετρελαίου της Νορβηγικής υφαλοκρηπίδας, με τις γνώσεις του κόσμου γύρω μας, το NPD  ελπίζει ότι η εργασία του θα δώσει άποψη αλλά και ιδέες  στους υπεύθυνους , ώστε να πάρουν τις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον μας».